Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii jest jedyną pośród wszystkich pozostałych, która nie została przewidziana w testamencie fundatora. Ta nagroda to Nagroda Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla. Została ufundowana w 1968 roku przez Centralny Bank Szwedzki, z okazji 300 – lecia jego istnienia. Po wyrażeniu zgody przez Komitet do spraw Nagrody Nobla inicjatywa ta została podejmowana od 1969 roku i od wtedy też odznaczenie to zostaje przyznawane systematycznie. To bez wątpienia najbardziej prestiżowa nagroda, jaka może zostać przyznana ekonomiście. Wszyscy laureaci Nagrody Nobla w sferze ekonomii otrzymują nagrodę z rąk króla Szwecji na uroczystości, która odbywa się 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Pierwsze Nagrody Nobla w tej dziedzinie otrzymali w 1969 roku Jan Tinbergen z Holandii oraz Ragnar Frisch z Norwegii. Ostatnim laureatem jest Angus Deaton z Wielkiej Brytanii. Nobel w dziedzinie ekonomii przyznawany jest corocznie.

Ekonomia normatywna

Ekonomia normatywna dotyczy sądów ekonomicznych opartych na subiektywnym systemie wartościowania. Przykładem zdania zaliczającego się w poczet ekonomii normatywnej jest: „Rząd polski powinien prowadzić politykę mającą na celu obniżenie poziomu konsumpcji wyrobów tytoniowych”. Ekonomia normatywna dotyczy więc wartościowania tych faktów, jakie podane są przez ekonomię pozytywną. Ekonomia ta opiera się między innymi na założeniach: polityki społecznej, polityki gospodarczej, czy historii gospodarczej. Tworzy zalecenia odnośnie świadomego ukształtowania się rzeczywistości ekonomicznej. Ekonomia normatywna tworzy opinie na podstawie systemu wartości konkretnego badacza. Często sądy te mają formę zaleceń albo mogą też i przekształcić się w odrębne szkoły ekonomiczne. Ekonomia normatywna jako jeden z działów ekonomii nazywana jest również ekonomią subiektywną. Jest tak dlatego, że na podstawie obserwacji rynku, a także wszelkich zjawisk na nim zachodzących wyciągane są wnioski na przyszłość.

Ekonomia pozytywna

Ekonomię pozytywną zalicza się do jednego z działów ekonomii. Dotyczy ona stwierdzeń będących naukowym i obiektywnym wyjaśnieniem działania gospodarki. Dla przykładu, jednym ze stwierdzeń ekonomii pozytywnej jest: „Dwukrotne zwiększenie opodatkowania wyrobów tytoniowych spowoduje spadek ich konsumpcji”. Nauka ta wyjaśnia zjawiska ekonomiczne, a oparta jest na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Dotyczy nie tylko badania zjawisk gospodarczych, ale i analizuje skutki zmian warunków ekonomicznych bądź wariantów uprawianej polityki gospodarczej, bez formułowania jakichkolwiek sądów wartościujących. Stosują ją ekonomiści, którzy zajmują się przede wszystkim tym, że efekty swojej pracy przedstawiają jako zdarzenia gospodarcze, przedstawiając jedynie dane gospodarcze oraz tworząc nieoceniające teorie. Innym celem ekonomii pozytywnej jest edukacja, a także budowanie hipotez. Ekonomia pozytywna formułuje więc wszystkie sądy, jakie są obiektywnym i naukowym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki.

Działy ekonomii

Ekonomia tradycyjnie podzielona jest na makroekonomię oraz na mikroekonomię. Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki jako całości. Tymczasem, mikroekonomia zajmuje się przedstawianiem tego, jak gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa podejmują decyzje, współdziałając na konkretnych rynkach. Obecnie, ekonomiści wyróżniają też inne działy ekonomii, co związane jest z oddziaływaniem handlu zagranicznego, a także wzajemnymi powiązaniami gospodarczymi na świecie. Dodatkowo, wyróżnia się więc międzynarodowe stosunki gospodarcze, obejmujące uwzględnienie wpływu międzynarodowej wymiany handlowej na gospodarkę konkretnego państwa. Obok międzynarodowych stosunków gospodarczych wyróżnia się również gospodarkę światową, czyli dział ekonomii, jaki zajmuje się gospodarką całego świata, traktowanego jako jeden organizm. Poza tym, mówi się o sztuce ekonomii, jaka dotyczy zagadnień polityki i odpowiada na pytania normatywne. Działy ekonomii są rozbudowane, co wskazuje na wszechstronność tej nauki.

Podstawowe zagadnienia ekonomii

Podstawowe zagadnienia ekonomii oscylują wokół tego, iż ekonomia jest nauką dotyczącą tego, w jaki sposób jednostka, jak i społeczeństwo decydują o wykorzystywaniu pewnych zasobów, jakie mogą mieć inne zastosowania, po to, by wytworzyć określone dobra i rozdzielić je na konsumpcję obecną bądź przyszłą pomiędzy różne osoby i grupy w społeczeństwie. Istnieje wiele podstawowych pojęć używanych przez ekonomistów, jakie wprost wskazują na zasady regulujące ekonomię. Do pojęć tych zalicza się „rzadkość dóbr”. Żadna ilość dóbr nie jest bowiem w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa, a bez względu na to, jaki ktoś ma stopień zamożności, to ciągle chce mieć więcej. Jest to z kolei określane jako „nieograniczoność potrzeb ludzkich”. Zagadnienia ekonomii pokrywają się częściowo z przedmiotem zainteresowań badanych w ramach innych dziedzin nauk społecznych. Ekonomia zajmuje się przede wszystkim jednak relacjami zachodzącymi pomiędzy kupującymi a sprzedającymi, a także powiązaną z tym analizą rynkową.

Ekonomia menadżerska

Ekonomia menadżerska dotyczy szczegółowo analizy istotnych decyzji, jakie na co dzień podejmują menadżerzy przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów. Kategorie wliczające się do ekonomii menadżerskiej to: kategorie ekonomiczne wykorzystywane przez menadżerów przez popyt na określone wyroby, kategorie kosztów, kategorie opisujące zachowania monopoli i zasad konkurencji występujących pomiędzy konkretnymi podmiotami. Głównym celem ekonomii menadżerskiej jest przybliżanie najważniejszych problemów decyzyjnych, na podstawie których przedstawia się zasady analizy ekonomicznej, po to by podejmować optymalne decyzje dla zrealizowania pewnych zadań. W skrócie można więc powiedzieć, że ekonomia menadżerska zajmuje się badaniem oraz analizowaniem mechanizmów działania współczesnej gospodarki rynkowej. Jest to dyscyplina dosyć nowa, jednak przyznać należy, że już w tym momencie obejmuje wiele tematów. Stale też poszerzany jest zakres informacji odwołujących się do ekonomii menadżerskiej.

Ekonomia globalna

Zmiany globalizacyjne, jakie nastały w obecnym czasie wskazują wprost na to, że wręcz wymagane jest to, żeby przedstawić dziedzinę taką jak ekonomia globalna. Odnosi się ona bowiem właśnie do wpływu globalizmu i modernizacji na ekonomię. Dodatkowo, wskazuje jak sama ekonomia, a raczej jej poszczególne przejawy wpływały na to, jak w chwili obecnej prezentuje się globalizacja. Zagadnień z tego zakresu jest sporo i faktycznie odnoszą się one do wielu działów. Właśnie dlatego też można zauważyć, że jest to dziedzina dynamicznie się rozwijająca. Wszystkie te osoby, dla których tematyka ta oznacza coś więcej niż tylko same procesy potrafią doskonale pewne procesy przełożyć na dzisiejsze funkcjonowanie. Dlatego ekonomia globalna stała się też odrębną dziedziną wiedzy i to w stopniu znaczącym wpływającą na to, jak prezentują się określone trendy. Tego dyscyplinie tej z pewnością odmówić się nie da. Osoby, które bliżej interesują się ekonomią globalną powinny więc rozszerzać tematykę z tego zakresu.

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych nie muszą raczej bać się o to, że znajdą dla siebie stosownego zatrudnienia. Ekonomia jest tak szeroką dziedziną, że wprost pod określoną specjalizację będzie można znaleźć zachęcające formy zatrudnienia, które faktycznie pozwolą rozwijać się zawodowo. Nic dziwnego, że w Polsce uniwersytety ekonomiczne od tak wielu lat cieszą się niebywałą popularnością. Osoby, które je kończą są doskonale przygotowane do pracy w wielu sektorach, a jeśli dodatkowo w trakcie nauki przykładały się do tego, by rozwijać własne umiejętności to już tym bardziej nie muszą się przejmować, że nie zostaną zauważone przez potencjalnych pracodawców. Kiedy szuka się takiej pracy to należy się ukierunkować na to, że obecnie od kandydatów na stanowiska powiązane z ekonomią wymaga się właśnie większego zaangażowania oraz predyspozycji dotychczas niespotykanych. Jednak, kiedy ukończy się ekonomię z dobrymi wynikami to nie powinno się przejmować, iż nie znajdzie się satysfakcjonującej posady.

O ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna zwana również gospodarką społeczną obejmuje system przedsiębiorstw i organizacji, a także stosownie do nich dopasowanych uregulowań prawnych, co ma bezpośrednio na celu wspieranie tych osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Odnosi się do: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowych bądź innego rodzaju organizacji, które angażują się w życie społeczności lokalnej. Wykluczeniem społecznym zagrożone są: osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezdomne, czy osoby uzależnione. Ekonomia społeczna rozumiana zaś jako nauka zajmuje się opisem oraz wyjaśnieniem zasad i prawidłowości podziału takiej części dochodu narodowego, jaka przypada ludności. Omawia ona poszczególne zjawiska ekonomiczne oraz tłumaczy, w jaki sposób mogą one oddziaływać na sprawność gospodarczą. Dlatego ekonomię społeczną wyjaśnia się zwykle w odniesieniu do tych dwóch wyznaczników. I jest to wyjaśnienie pełne.

Ekonomia a prawo

Ekonomia jest dziedziną ściśle powiązaną z prawem, czemu nie można zaprzeczyć. W końcu, to w jaki sposób funkcjonują określone przedsiębiorstwa zostaje poddane weryfikacji przez osoby, które zajmują się prawem. Jeśli jakieś kwestie finansowe są niewyjaśnione to skutki z tym związane mogą okazać się naprawdę mocne. Dlatego, każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czym się zajmuje i w jakiej branży prosperuje powinien zatrudniać w firmie ekonomistów co do których będzie mieć zaufanie, iż wszystkim zajmą się doskonale. Sam nie będzie musiał dzięki temu poświęcać czasu na te sprawy. Trzeba tylko zawsze dbać o to, by w kadrze pracowniczej mieć doświadczonych ekspertów. Wtedy już nie będzie powodów do martwienia się o cokolwiek. A jeśli osoby te dodatkowo czują się mocne również w dziedzinie prawa to już tym bardziej wszystko będzie zabezpieczone tak jak należy. Dlatego o takich rzeczach trzeba pamiętać, kiedy chcemy mieć pewność, że o losy własnego przedsiębiorstwa nie trzeba się martwić.

Szukaj

Kategorie

Kalendarz

  Sierpień 2016
  P W Ś C P S N
  « lis    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031